Nové látky na vyšívanie

dostali sme nové látky na vyšívanie, podklady pre gobeliny

a podlady na šubu !!!