Detský pohár 7703

Pohár na vyšývanie krížikovým motívom